Politica de confidentialitate si securitate a datelor cu caracter personal

Datele de identificare ale societății:

 • MYSKIN S.R.L.
 • CUI RO 36440142
 • număr de ordine la Registrul Comerțului J40/11048/2016

Adresa de corespondență: Bd. Ghe. Sincai nr.15, bl. 5A, sc. 2, ap. 62, sectorul 4, Bucuresti.

Date de contact:

CUM SUNT COLECTATE DATELE TALE PERSONALE?
Având în vedere specificul activității mele (fotografierea si filmarea în baza unui contract), executarea obligațiilor contractuale nu se poate face fără colectarea datelor dvs. personale.
MYSKIN SRL prelucrează datele tale personale, în următoarele situații:
– când mă contactezi direct (prin formularul de contact al websiteului, e-mail sau telefon.)
– când achiziționezi un produs sau un serviciu direct de la mine
– când răspunzi la campaniile mele de marketing direct
– când datele tale personale sunt transferate de la terțe parți.
Dacă oferi informații în numele unei alte persoane, trebuie să te asiguri că aceasta a primit prezenta politică de confidențialitate înainte de a face acest lucru. Dacă ai sub 16 ani, te rog să nu îmi trimiți nicio informație cu excepția cazului în care ai permisiunea părintelui sau a tutorelui tău să faci acest lucru.
Te rog să mă ajuți să-ți actualizez informațiile aducându-mi la cunoștința orice modificare a datelor de contact sau a preferințelor tale.

CE INFORMATII POT COLECTA DESPRE TINE?
Următoarele tipuri de informații despre tine pot fi colectate prin intermediul diferitelor servicii și canale de contact descrise în această politică de confidențialitate:
– Detalii de contact: adresare, nume, inițiale, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail, website, număr de fax.
– Date cu caracter personal: fotografii cu dvs. și membrii familiei dvs., CNP, serie și număr CI, data nașterii, data botezului, data nunții, statutul familial, membrii familiei, profesie, pasiuni, metoda preferată de plată, canalul de contact preferat, numele companiei.
– Interese: informațiile pe care ni le furnizezi despre interesele tale.
– Date privind utilizarea websiteului și a informațiilor comunicate: cum utilizezi websiteul meu și dacă deschizi sau transmiți comunicările mele mai departe, inclusiv informațiile colectate prin cookieuri și alte tehnologii de monitorizare (poți accesa politica de cookieuri aici).
– Informații privind istoricul clientului: ofertele primite, date despre achiziționarea produselor și serviciilor, date opționale de client pentru produsele și serviciile contractate de la alți furnizori, participarea la evenimente.
– Detalii de configurare a albumelor foto: informații despre numărul de fotografii selectate, dimensiunea albumului, tipul de copertă al albumului, numărul de pagini.

CUM POT FI FOLOSITE DATELE TALE?
Utilizarea datelor personale în conformitate cu legile U.E. privind protecția datelor trebuie să fie justificată de unul dintre mai multe temeiuri legale și sunt obligat să stabilesc aceste temeiuri pentru fiecare utilizare, prin intermediul acestei politici.
Utilizarea informațiilor dumneavoastră este permisă în temeiul legislației U.E. privind protecția datelor pe baza următoarelor considerente legale principale:
– în cazul în care v-ați dat acordul (v-a fost prezentat un formular de consimțământ în legătură cu orice astfel de utilizare și vă puteți retrage consimțământul printr-o solicitare adresată în scris);
– dacă sunt necesare să închei sau să execut contractul cu dumneavoastră;
– dacă sunt necesare pentru a mă conforma obligațiilor legale;
– dacă le folosesc pentru a realiza un interes legitim și motivele pentru care le folosesc depășesc orice prejudiciere a drepturilor dvs. de protecție a datelor (interesele mele legitime includ activități necesare pentru evoluția continuă a serviciilor oferite);
– dacă sunt necesare pentru a mă apăra, să urmăresc sau să formulez o pretenție împotriva dvs. sau a unei terțe părți.
Pot exista utilizări care sunt permise pe baza altor temeiuri. Unde este cazul, le voi identifica și le voi comunica cât mai curând posibil, după ce voi lua la cunoștința de acestea.

 1. Relații clienți și marketing – pentru a răspunde întrebărilor tale și a-ți aduce știri și oferte.
  Colectez date de contact, detalii personale, interese, informații privind utilizarea websiteului și a comunicațiilor, informații despre istoricul clientului, precum și date privind utilizarea dispozitivelor și a serviciilor. În plus, pot utiliza informațiile despre vânzări, detaliile de configurare ale albumelor foto. Pot crea profilul individual prin intermediul procedurii statistice pentru a-ți pune la dispoziție oferte personalizate.
  Justificarea utilizării: consimțământ, interes legitim.
  Interes legitim: această prelucrare se bazează pe interesul meu legitim în scopul de a promova și de a oferi informații despre produsele și serviciile proprii. Drepturile și libertățile fundamentale ale clienților actuali și ale clienților potențiali au fost evaluate în raport cu interesul meu de a prelucra date personale în scopul identificat.
  Alegere: consimțământul de marketing, inclusiv pentru canalele de comunicare și analiză, poate fi oricând retras cu efect pe viitor. Clientul poate de asemenea să se opună prelucrării în scopuri de marketing direct.
 2. Vânzări – pentru a procesa vânzarea și a-ți configura produsele și serviciile.
  Voi obține datele de contact, fotografii, detaliile de configurare ale albumelor foto și informațiile privind vânzările, precum și informații despre istoricul clientului atunci când achiziționați produse și servicii, și le voi folosi pentru a furniza produsele și

serviciile pe care le solicitați și pentru a vă notifica aspectele legate de produsele și serviciile alese de dumneavoastră. Aceste informații pot fi accesate de către mine pentru a depana problemele tehnice sau de altă natură legate de furnizarea acestor produse și servicii.
Furnizarea datelor personale care au ca finalitate executarea obligațiilor contractuale este o cerință contractuală și refuzul de a le furniza va afecta derularea contractului sau o va face chiar imposibilă.
Justificarea utilizării: executarea contractului; interese legitime.
Interes legitim: această prelucrare se bazează pe interesul meu legitim de a menține cele mai înalte standarde ale produselor și serviciilor oferite. Drepturile și libertățile fundamentale ale clienților au fost evaluate în raport cu interesul meu de a prelucra datele clienților în scopul identificat.
Alegere: clientul poate să se opună prelucrării datelor sale cu caracter personal din motive legate de situația sa particulară în orice moment.

 1. Asigurarea calității, cercetare și dezvoltare – pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor mele.
  Pot utiliza oricare dintre informațiile pe care le primesc prin furnizarea de servicii pentru asigurarea și dezvoltarea calității produselor și serviciilor. Înainte de efectuarea unei astfel de utilizări, informațiile tale vor fi de-personalizate (anonime), astfel încât acestea să nu poată fi asociate direct cu tine.
  Justificarea utilizării: interes legitim (pentru a anonimiza informația).
  Interes legitim: interesul meu legitim de a furniza produse și servicii de calitate satisface interesele clientului și, prin urmare, este în concordanță cu G.D.P.R. Pentru a procesa datele clienților în baza art. 6 lit. f) (interesul legitim) din G.D.P.R., drepturile fundamentale și libertățile clientului au fost evaluate în raport cu interesul meu de a prelucra datele clientului.
  Clientul așteaptă de fapt produse și servicii premium. Pentru a îndeplini aceste așteptări, este necesară monitorizarea continuă și îmbunătățirea calității, precum și dezvoltarea produselor și serviciilor sau noi produse și servicii. Pentru a atenua potențialele riscuri și pentru a spori protecția intereselor persoanelor fizice, se aplică măsuri de siguranță și controale suplimentare după cum este nevoie, cum ar fi accesul strict la date, limitările utilizării datelor, măsuri de securitate, planuri de reținere a datelor, precum și minimizarea datelor, și anonimizarea.
  Această prelucrare se bazează pe interesul meu legitim de a satisface așteptările înalte ale clienților cu privire la calitatea produselor și serviciilor mele actuale de top, precum și dorințele lor pentru soluții inovatoare.
 2. Respectarea solicitărilor obligatorii de furnizare a informațiilor tale – pentru a mă conforma obligațiilor legale, față de autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de reglementare și serviciul judiciar.
  Toți operatorii sunt supuși legilor din țările în care operează și trebuie să respecte acele legi. Aceasta include furnizarea informațiilor tale agențiilor de aplicare a legii, autorităților de reglementare și instanțelor judecătorești și părților terțe în legătură cu proceduri sau investigații oriunde în lume, atunci când sunt obligați să facă acest lucru. Dacă este permis, îți voi trimite o astfel de solicitare sau te voi informa înainte de a răspunde, cu excepția cazului în care acest lucru ar aduce atingere prevenirii sau detectării unei infracțiuni.
  Furnizarea datelor personale pentru scopul de a mă conforma solicitărilor obligatorii privind informațiile tale, este o cerință de reglementare care depinde de solicitarea în cauză.
  Justificarea utilizării: obligație legală; stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.
  Alegerea: niciuna.

TRANSFERUL CATRE TERTE PARTI
Date personale pe care le-am colectat pentru a executa obligațiile contractuale, pot fi transferate terțelor părți. Datele tale personale pot fi comunicate următoarelor entități:
– Google – datele dvs. personale sunt stocate pe serverele Google prin produsele și serviciile Google folosite pentru comunicarea prin email cu dvs.;
– Apple – date dvs. personale sunt stocate automat de telefoanele mobile folosite (iPhone)
– Microsoft – datele dvs. personale sunt stocate automat de sistemul de operare Windows;
– Zenfolio – datele dvs. personale – fotografii, nume, adresă de email și data evenimentului fotografiat (nuntă, botez sau altele) sunt stocate pe serverele Zenfolio pentru executarea obligațiilor contractuale.
– Companiile care furnizează servicii pentru mine, cum ar fi laboratoare foto, tipografii, întreținere IT, găzduire IT, furnizor de centre de interacțiune cu clienții.
Deși nu pot garanta că transmiterea de date prin Internet sau pe site este lipsită de atacuri cibernetice, eu, subcontractanții mei și partenerii mei de afaceri ne străduim să menținem garanțiile fizice, electronice și procedurale pentru a vă proteja informațiile în conformitate cu cerințele aplicabile privind protecția datelor.
Toate informațiile tale sunt stocate pe serverele securizate (sau în format fizic securizat) ale subcontractanților sau partenerilor mei de afaceri și sunt accesate și utilizate în conformitate cu politicile și standardele mele de securitate (sau standarde echivalente ale subcontractanților sau partenerilor mei de afaceri).

CUM PASTREZ DATELE TALE PERSONALE IN SIGURANTA?
Utilizez o varietate de măsuri de securitate, inclusiv instrumente de criptare și autentificare, pentru a ajuta la protejarea și menținerea securității, integrității și disponibilității informațiilor tale.
Deși nu pot garanta că transmiterea de date prin Internet sau pe siteuri web este lipsită de atacuri cibernetice, eu, subcontractanții mei și partenerii mei de afaceri ne străduim să menținem garanțiile fizice, electronice și procedurale pentru a-ți proteja informațiile în conformitate cu cerințele aplicabile privind protecția datelor. Folosim, printre altele, măsuri precum:
– accesul personal strict la datele tale numai pentru scopul comunicat;
– transferul datelor colectate doar în formă criptată;
– sistemele informatice securizate pentru a interzice accesul neautorizat, de către hackeri, spre exemplu.
În cazul în care ți-am furnizat o parolă care îți permite să accesezi anumite părți ale siteului meu sau orice alt portal, aplicație sau serviciu pe care îl ofer, ești responsabil de păstrarea confidențială a acestei parole și de respectarea oricărei alte proceduri de securitate asupra căreia te notificăm.

PENTRU CAT TIMP VOI PASTRA DATELE TALE PERSONALE?
Voi păstra informațiile tale doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care le-am obținut și pentru orice alte scopuri conexe permise (de exemplu, acolo unde este relevant, pentru apărare în cazul unei reclamații împotriva mea). Așadar, dacă informația este utilizată în două scopuri, o voi reține până la expirarea scopului cu cea mai lungă perioadă; dar voi înceta să o folosesc în scopul cu o perioadă mai scurtă, odată ce această perioadă a expirat.

Perioadele mele de păstrare se bazează pe nevoile afacerii, iar informațiile tale, care nu mai sunt necesare sunt ireversibil anonimizate (iar informațiile anonime pot fi păstrate) sau distruse în siguranță.
Utilizarea pentru asistență clienți și marketing: în legătură cu informațiile tale utilizate în scopuri de asistență pentru clienți și în scopuri de marketing, este posibil să îți păstrez informațiile în acest scop până la data ultimei obțineri a consimțământului de a-ți transmite mesaje de marketing sau data la care ai răspuns ultima oară la o comunicare de marketing din partea mea (alta decât să renunți la primirea altor comunicări).
Utilizarea pentru a executa un contract: în ceea ce privește informațiile tale utilizate pentru a îndeplini orice obligație contractuală, pot păstra aceste date pe toată durata cât contractul rămâne în vigoare plus 10 ani de la ultimul contact pentru a răspunde oricăror întrebări sau pentru a soluționa orice reclamații survenite ulterior încetării contractului.
În cazul în care există posibile pretenții: în legătură cu orice informație despre care consider în mod rezonabil că va fi necesară apărarea, urmărirea sau formularea de pretenții împotriva ta, a mea sau a unei terțe părți, pot păstra aceste date atât timp cât această pretenție ar putea fi în termenul legal de a fi formulată.
Folosirea în vederea asigurării calității și dezvoltării: datele dvs. vor fi păstrate exclusiv într-o manieră anonimizată, adică nu va fi posibil să fie legate de persoana dvs.

CONTACTEAZA-NE
Dacă ai întrebări legate de utilizarea de către mine a datelor tale personale poți lua legătura cu mine prin email sau poștă. Ai dreptul:
– să îmi soliciți detalii suplimentare cu privire la modul în care folosesc datele tale personale;
– să obții acces la datele tale personale și o copie a informațiilor pe care mi le-ai furnizat;
– să primești datele tale personale pe care mi le-ai furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, să transmit aceste date altui operator fără obstacole, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul tău sau pe executarea contractului și dacă se face prin mijloace automatizate;
– să îmi soliciți să actualizez orice inexactitate în informațiile deținute;
– să îmi soliciți să șterg orice informație pentru care nu mai avem un temei legal de utilizare;
– când prelucrarea se bazează pe consimțământ și în legătură cu orice modalități de direct marketing, să-ți retragi consimțământul cu efect pentru viitor, astfel încât să încetez acea prelucrare specială;
– să obiectezi împotriva oricărei prelucrări, bazată pe interese legitime, datorită situației tale speciale, cu excepția cazului în care motivele mele de a continua această prelucrare prevalează asupra oricărui prejudiciu adus drepturilor tale de protecție a datelor;
– să îmi soliciți să restricționezi modul în care vă folosesc informațiile, de exemplu pe parcursul investigării unei plângeri.
Exercitarea acestor drepturi este supusă anumitor excepții pentru a proteja interesul public (de exemplu, prevenirea sau detectarea infracțiunilor), interesele mele (de exemplu, menținerea privilegiului legal) sau drepturile și libertățile altora. Dacă îți exerciți oricare dintre aceste drepturi, voi analiza dreptul tău la o astfel de solicitare și voi răspunde fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de o lună. În cazuri complexe sau în momente de primire a numeroase solicitări, această perioadă poate fi prelungită cu încă două luni, perioadă despre care vei fi informat.

MYSKIN SRL sub brandul MY-SKIN.RO cunoaste importanta datelor dumneavoastra si se angajeaza sa protejeze intimitatea si securitatea acestora. De aceea, va vom expune o prezentare generala a pasilor pe care ii urmam pentru a face acest lucru.
Va rugam sa cititi cu atentie aceasta sectiune!

Tratăm cu cea mai mare seriozitate securitatea și confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Folosim tehnologii actualizate de stocare și de securizare a datelor pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, astfel încât acestea să nu fie accesate în mod neautorizat, să nu fie folosite greșit, să nu fie divulgate, să nu fie modificate în mod neautorizat, să nu fie distruse ilegal sau să nu fie pierdute accidental. Toți operatorii de date cu caracter personal și terțele părți pe care le folosim pentru a prelucra datele dvs. cu caracter personal sunt obligați să respecte confidențialitatea datelor dvs. Păstrăm datele dvs. cu caracter personal doar pentru o perioadă rezonabilă, necesară îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate sau pentru a ne conforma cerințelor legale privind raportarea documentelor și privind păstrarea acestora.

Protejăm datele dvs. cu caracter personal în timpul transferului folosind protocoale criptografice precum TLS (Transport Layer Security). Pentru a păstra confidențiale și în siguranță informațiile transmise, folosim sisteme de calculatoare ce utilizează protocoale cu acces limitat, amplasate în locații care beneficiază de măsuri de securitate fizice, electronice și procedurale. Respectăm standarde stricte de securitate pentru a împiedica orice acces neautorizat.

Noi suntem singurii detinatori ai informațiilor colectate de pe e-mail, telefonic sau de pe site. Informațiile tale personale nu vor fi vândute, schimbate, transferate sau date oricărei alte societăți, indiferent de motive, fără consimțământul tău, altele decât cele necesare pentru îndeplinirea unei cereri și/sau tranzacție, de exemplu pentru a finaliza o comandă.

Noi nu vindem, nu negociem sau transferăm către părți din afară informațiile tale personale identificabile. Acest lucru nu include părțile terțe de încredere, care ne asistă în operarea site-ului nostru sau în conducerea afacerii, atâta timp cât părțile sunt de acord să păstreze confidențialitatea acestor informații. Noi credem că este necesar să se facă schimb de informații, cu scopul de a investiga, preveni sau de a lua măsuri ce privesc activitățile ilegale, suspiciunea de fraudă, situațiile care implică potențiale amenințări la siguranța fizică a oricărei persoane, încălcări ale termenilor de utilizare, sau altfel cerute de lege.

MYSKIN SRL înțelege că vizitatorii, clienții, utilizatorii sau alte persoane care folosesc www.my-skin.ro sau alte site-uri ce sunt în proprietatea și/sau sunt operate de către noi pun accent pe confidențialitatea lor. Politica de confidențialitate este compusă din informații importante cu privire la utilizarea și dezvăluirea datelor utilizatorului colectate prin intermediul mail-ului, a site-ului MY-SKIN.RO sau telefonic. Vă furnizăm această Politică de confidențialitate pentru a vă asista în decizia de a utiliza sau a continua utilizarea site-urilor MYSKIN SRL sau colaborarea cu MYSKIN SRL.

Politica de confidentialitate promovata de MYSKIN SRL are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate in scopul accesarii website-ului, dispozitive de tip smartphone, tableta, televizor.
Datele colectate si prelucrate precum si scopul colectarii si prelucrarii acestora se regasesc explicit in Poitica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Modificări și actualizări la Politica de confidențialitate
Politica de confidențialitate poate fi revizuită periodic. Vă rugăm să vizitați periodic această pagină pentru a fi la curent cu modificările.
Continuarea utilizării site-urilor MYSKIN SRL constituie acordul dumneavoastră față de Politica de confidențialitate și alte potențiale revizuiri.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

MYSKIN SRL cunoaste importanta datelor dvs. si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi sa va furnizam intr-o maniera integrata si practica informatiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal in calitate de persoane vizate (clienti, potentiali clienti, consumatori, potentiali consumatori si utilizatori ai website-ului www.my-skin.ro) in cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Va rugam sa parcurgeti aceasta Politica si sa ne adresati orice solicitare de detalii la datele de contact mentionate mai jos.

Totodata, aceasta Politica promovata de MYSKIN SRL are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate in scopul accesarii website-ului, dispozitive de tip smartphone, tableta, televizor. In cazul in care nu sunteti de acord cu termenii si conditiile legate de utilizarea acestora (expuse in acest document din punct de vedere al protectiei datelor cu caracter personal, din punct de vedere al informatiilor confidentiale, drepturi de autor, etc.), va rugam sa nu utilizati site-ul www.my-skin.ro.

Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, PLENUM administreaza in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, in contextul vizitarii site-ului si achizitionarii serviciilor MYSKIN SRL.

 1. a) In cazul vizitarii site-ului: prin bifarea in formularul de contact (https://www.my-skin.ro/contact) a faptului ca sunteti de acord cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau dupa caz, prin continuarea utilizarii site-ului si serviciilor noastre ulterior parcurgerii aceste Politici, sunteţi de acord cu aceasta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal si sunteti de acord sa intrati in baza de date a MYSKIN SRL;
  b) In cazul solicitarilor/reclamatiilor/comenzilor pe e-mail, conform legislatiei in vigoare suntem obligati sa va solicitam acordul scris si semnat cu privire la Politica de prelucrare a datelor cu caracter persoanal. Daca nu primim acordul dvs nu va vom putea solutiona cerintele din e-mail.
  c) In cazul solicitarilor/reclamatiilor si/sau comenzilor telefonice, vom putea solutiona cerintele doar daca apelul va fi inregistrat si acest lucru este posibil doar atunci cand auziti mesajul automat de la inceputul convorbirii care va va informa ca apelul este

inregistrat. In caz contrar toate solicitarile/comenzile/reclamatiile vor fi transmise pe e- mail si vor fi solutionate doar daca am primit acordul dvs semnat cu privire la Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 1. Scopurile pentru care colectam si prelucram datele dvs. cu caracter personal
  MYSKIN SRL colecteaza si prelucreaza datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:
  1. Administrarea, imbunatatirea si realizarea serviciilor furnizate de site- ul www.my-skin.ro.
  2. Activitati comerciale de vanzari, cuprinzand realizare, administrare si dezvoltare vanzari, inclusiv vanzari online pe website-ul www.my-skin.ro, administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piata, facturarea si expedierea comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile si/sau serviciie achizitionate.
  3. Reclama, marketing si publicitate, activitati de promovare a produselor si serviciilor MYSKIN SRL, desfasurarea companiilor promotionale, transmiterea de newslettere (buletine informative), transmitea ofertei MYSKIN SRL, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorului.
  4. Activitati de post vanzari, cuprinzand servicii de relatii cu clientii, informarea utilizatorilor / clientilor privind evaluarea produselor si serviciilor oferite (inclusiv evaluarea produselor pe website-ul www.my-skin.ro) imbunatatirea calitatii serviciilor produselor comercializate prin activitatea desfasurata in cadrul unui apel telefonic; efectuarea de reparatii si inlocuiri de produse.
  5. In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare.
 2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram
  Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucram urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
  1. Administrarea, imbunatatirea si realizarea serviciilor furnizate de site- ul www.my-skin.ro.
  – nume, prenume, oras (domiciliu/resedinta), e-mail, numar de telefon, identificare electronica (adresa Facebook, website), fotografii de la evenimente private sau publice, pseudonim;
  2. Pentru activitati comerciale de vanzari, cuprinzand realizare, administrare si dezvoltare vanzari, inclusiv vanzari online pe website-ul www.my-skin.ro, administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piata, facturarea si expedierea comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile si/sau serviciie achizitionate.
  – Nume, prenume, CNP, Serie si numar de bulletin, adresa din buletin, adresa de corespondenta, e-mail, numar de telefon, identificare electronica (adresa Facebook, website), fotografii de la evenimente private sau publice, pseudonim;
  3. Pentru reclama, marketing si publicitate, activitati de promovare a produselor si serviciilor MYSKIN SRL, desfasurarea companiilor promotionale, transmiterea de newslettere (buletine informative), transmitea ofertei, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorului.
  – nume si prenume, oras (domiciliu/redesinta), telefon, e-mail, pseudonim, obisnuinte/preferinte/comportament.
  – in plus, MYSKIN SRL prelucreaza date constand in codul numeric personal si seria si numarul actului de identitate strict pentru identificarea castigatorilor campaniilor promotionale si pentru conformarea cu cerintele legislatiei fiscale.
  – De asemenea, unele din aceste date sunt necesare ca indentificator unic al persoanei in functie de tipul concursului/promotiei la care participa.
  4. Pentru activitati de post vanzari, cuprinzand servicii de relatii cu clientii, informarea utilizatorilor / clientilor privind evaluarea produselor si serviciilor oferite (inclusiv evaluarea produselor pe website-ul www.my-skin.ro) imbunatatirea calitatii serviciilor produselor comercializate prin activitatea desfasurata in cadrul unui apel telefonic; efectuarea de reparatii si inlocuiri de produse:
  – nume si prenume, telefon, e-mail, oras (domiciliu/resedinta), obisnuinte/preferinte/comportament, alte date care rezulta din evaluarea produselor de catre clienti.
  5. In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare: stocarea de date cu caracter personal mentionate la scopurile de mai sus, in vederea mentinerii evidentelor legate de activitatile desfasurate, pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi conform legii si contractelor incheiate, indeplinirea eventualelor cerinte de arhivare, in acord cu dispozitiile legale.

Datele cu caracter personal care beneficiaza de un regim special de protectie cum ar fi codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, vor fi colectate si prelucrate in conditii limitative si in concordanta cu dispozitiile legale pentru asigurarea respectarii regulilor aplicabile in domeniul protectiei datelor cu privire la acestea.

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesara pentru ca MYSKIN SRL sa emita facturi pe baza comenzilor lansate pe mail sau pe site. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea MYSKIN SRL de a va furniza respectivele produse si servicii.

 1. Cui dezvaluim datele dvs. cu caracter personal
  In vederea realizarii unuia sau mai multor scopuri din cele mentionate mai sus, MYSKIN SRL poate dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal urmatoarelor categorii de destinatari:
  – partenerilor contractuali ai MYSKIN SRL (cum este cazul companiilor cu care MYSKIN SRL se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre), furnizori de servicii (de marketing, curierat, servicii de plata / bancare, telemarketing sau alte servicii), inclusiv entitati care asista MYSKIN SRL in prelucrarea de date in calitate de imputerniciti, asiguratori, autoritati publice (Parchet, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate precum si dvs. ca persoana vizata in contextul exercitarii dreptului dvs. de acces.
  MYSKIN SRL nu va vinde niciodata datele dumneavoastra personale.
 2. Transferul Datelor cu Caracter Personal in strainatate
  Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri din cele indicate mai sus, o parte sau toate datele dumneavoastra mentionate mai sus pot fi transferate catre tari din Uniunea Europeana si din afara Uniunii Europene/Zonei Economice Europene. Pentru lista completa a tarilor catre care se transfera datele dvs. cu caracter personal, va rugam sa ne contactati la detaliile de contact de mai jos.
  MYSKIN SRL ia toate masurile necesare pentru a asigura ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt protejate in mod adecvat indiferent de locul in care sunt transferate.

Prin transmiterea datelor dvs. cu caracter personal catre MYSKIN SRL acceptati (in masura in care un accord scris din partea dvs. este cerut de lege), ca datele dvs. cu caracter personal:
– sa fie incluse in baza de date MYSKIN SRL si ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre MYSKIN SRL, inclusiv afiliatii si colaboratorii sai pentru desfasurarea si/sau derularea activitatilor care se incadreaza in scopurile de prelucrare de mai sus.
– sa poate fi transferate de catre MYSKIN SRL atat afiliatilor sai precum si altei/altor entitati din tara sau strainatate, conform informatiilor de mai sus, pentru desfasurarea de catre acestea de activitati proprii legate de promovare si marketing si alte activitati conexe acestora.

 1. Prin citirea prezentei Politici ati luat la cunostinta de faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv:
  • de a fi informati cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
  • de acces la datele dvs. cu caracter personal;
  • de interventie asupra datelor dvs. cu caracter personal;
  • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
  • de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati rectificarea, actualizarea ori stergerea datelor in conditiile legii – in cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricand, in mod gratuit si fara justificare;
  • de a va adresa justitiei in cazul in care s-au constatat incalcari ale legislatiei in materie.

Va puteti exercita aceste drepturi trimitand un e-mail catre MYSKIN SRL prin accesarea formularului de contact la adresa www.my-skin.ro/contact sau ne puteti scrie la urmatoarea adresa postala: Bd. Ghe. Sincai nr.15, bl. 5A, sc. 2, ap. 62, sectorul 4, Bucuresti sau de e-mail [email protected].

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa Bd. Ghe. Sincai nr.15, bl. 5A, sc. 2, ap. 62, sectorul 4, Bucuresti sau prin transmiterea unui email la adresa de email [email protected], va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:
– o data pe an, sa vi se confirme conform legii, faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
– sa accesati si sa interveniti asupra datelor transmise;
– sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara (cu exceptia prelucrarii de marketing direct, caz in care va puteti opune oricand in mod gratuit si fara justificare)
– sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

Puteti sa va opuneti oricand si fara justificare, prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in scop de marketing direct, prin trasmiterea catre MYSKIN SRL (prin accesarea formularului de contact la adresa www.my-skin.ro/contact sau la adresa postala: Bd. Ghe. Sincai nr.15, bl. 5A, sc. 2, ap. 62, sectorul 4, Bucuresti sau de e-mail [email protected]), a unei solicitari scrise, datate si semnate in acest sens. In acest caz, solicitarea dumnevoastrava fi inaintata catre departamentul specializat al MYSKIN SRL care gestioneaza aceste solicitari; este posibil sa primiti un mesaj prin care se confirma ca optiunea dumneavoastra a fost notata, precum si orice alte informatii necesare, dupa caz.

De asemenea, puteti sa va opuneti oricand, din motive intemeiate si legitime, conform legii, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul prelucrarii de catre MYSKIN SRL, cu exceptia cazului in care exista prevederi legale contrare. In acest scop, puteti inainta Arctic o cerere scrisa, datata si semnata, la adresa postala: Bd. Ghe. Sincai nr.15, bl. 5A, sc. 2, ap. 62, sectorul 4, Bucuresti sau de e-mail [email protected] sau accesand formularul de contact la adresa https://www.my-skin.ro/contact. Si in acest caz, solicitarea dumneavoastra va fi inaintata catre departamentul specializat al MYSKIN SRL care gestioneaza aceste solicitari si veti primi un raspuns din partea PLenum si orice alte informatii relevante legate de solicitarea dvs.

 1. Prevederi speciale legate de minori

MYSKIN SRL nu urmareste in activitatile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atentie deosebita de acorda de catre MYSKIN SRL pentru a se asigura ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza in conformitate cu cerintele legale si in cazuri strict determinate.

MYSKIN SRL nu realizeaza activitati promotionale de marketing direct fata de minori.

Minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicatii pe site-ul www.my-skin.ro, ori participarea la concursuri sau campanii ale MYSKIN SRL.

De asemenea, orice persoana care ne furnizeaza datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicatii sau dispozitive acoperite de aceasta Politica garanteaza ca este major, respectiv are capacitate deplina de exercitiu.
Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai in conditiile legii, si avand in vedere cele de mai sus.

 1. Durata prelucrarii datelor va fi determinata in general de momentul exercitarii dreptului dumneavoastra la opozitie, in conditiile legii si a Regulamentului (UE) 2016/679. Exceptie: Pentru datele declarate pe email in scopul facturarii, durata prelucrarii datelor in temeiul legal este pe perioada nedeterminata, ca regula, sau pana la exercitarea dreptului de opozitie din motive legitime. De asemenea, MYSKIN SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durata mai indelungata, in scop probatoriu si de arhivare.
  Totodata, stocarea datelor personale pentru o perioada mai indelungata de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, imbunatatirea serviciilor, administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piata.
 2. Alte informatii
  Va rugam sa verificati la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informati in legatura cu aceasta.
  La incheierea operatiunilor de prelucrare, datele inregistrate vor putea fi transferate, integral ori partial, oricarei alte persoane juridice cu respectarea legislatiei speciale in vigoare, in conditiile in care acestea vor fi folosite in scopuri similare cu cele prevazute in acest document.
  Pentru inregistrarea eronata a datelor personale cauzata de softul de indexare a datelor, MYSKIN SRL nu isi asuma nicio responsabilitate.

Va semnalam faptul ca niciun program de securizare a informatiilor nu este infailibil.
Ne-am luat masuri de precautie sa prevenim accesul neautorizat la datele personale furnizate. Din cauza acestor masuri de securitate s-ar putea sa va cerem informatii suplimentare de identificare atunci cand solicitati accesul la contul si/sau comanda dvs. De asemenea, EMOTION ALBUMS a facut pasi importanti pentru a se asigura ca datele dvs personale nu sunt interceptate, accesate sau folosite de persoane neautorizate.

 1. Politica de utilizare a Cookie-urilor
  Site-ul www.my-skin.ro poate colecta datele voastre automat, cum ar fi lungimea și ora vizitei, paginile vizitate, sistemul de operare şi adresa IP numai pentru trafic şi statistici – prin aplicații precum Google Analytics, responsabilitatea colectării datelor revenind acestei aplicații.
  www.my-skin.ro foloseste Google Analytics, serviciu oferit de Google Inc. care generează statistici detaliate despre traficul pe un site web şi sursele traficului, şi care măsoară conversiile şi vânzările. Google Analytics foloseşte “cookie-urile” stocate în computerul dumneavoastră pentru a ajuta la analiza modului cum utilizatorii folosesc site-ul.
  Informaţiile generate de cookie-uri despre modul cum utilizaţi dumneavoastră site-ul, incluzând adresa dumneavoastră IP, vor fi anonimizate prin folosirea setărilor adecvate (funcţia“_anonymizelp()” sau echivalentă) şi transmise serverelor Google din Statele Unite. Pentru mai multe informaţii despre modul cum funcţionează anonimizarea IP,
  vizitaţi https://support.google.com/analytics/answer/2763052
  Google va folosi informaţia generată de cookie-uri în scopul evaluarii utilizării site-ului, compilând rapoarte despre activitatea pe blog şi furnizând aceste rapoarte în scopuri analitice.
  Google poate transfera această informaţie unor terţi în cazul unei obligaţii statutare sau dacă acel terţ procesează date în numele Google. Google nu va combina sau asocia adresa voastră de IP cu alte date stocate la Google în niciun fel de circumstanţă.
  Puteţi preveni sau opri instalarea şi stocarea de cookie-uri prin setările browserului, descărcând şi instalând în mod gratuit Opt-out Browser Add-on disponibil
  la https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. În acest caz nu veţi putea folosi toate funcţiile siteului.
  Prin folosirea site-ului www.my-skin.ro sunteţi de acord cu procesarea oricăror date personale colectate de Google în privinţa voastră şi pentru scopurile descrise mai sus.
 2. Newsletter

Newsletter reprezinta o comunicare comercială (Art. 1, pct.8 din Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic)
MySkin Romania este operator de date cu caracter personal (Art 3, lit e din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulate a acestor date).